Solhyddan: Fåken2

Adresse: Köpingevägen 25, Köpingsvik

Gebiet: Köpingsvik