Gråborg & S:t Knuts Kapell - Tveta

Adress: Borgs by Visa karta
Vägbeskrivning: Efter Ölandsbron tag av andra avfarten höger mot Ottenby. Efter ca 2 km tag av vänster mot Gårdby. Följ vägen ca 6 km tills ni kommer till skylt Gråborg, sväng vänster och följ vägen fram till borgen.